روشنایی

آباژور رومیزیآّباژور ایستاده     

کمی صبر کنید...